БібліотекаБібліотекаБібліотека є структурним підрозділом Військової академії, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес Військової академії.

У своїй діяльності Бібліотека Військової академії керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації», постановами Верховної Ради України, наказами Міністерства Оборони України, Міністерства освіти і науки України, іншими чинними нормативно-правовими актами в галузі бібліотечної справи, освіти, науки, культури, положенням про бібліотеку.

Своєю діяльністю Бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

Військова академія забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування Бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп'ютеризацію та технічне оснащення Бібліотеки.

Історія бібліотеки бере початок з 1899 року: саме тоді, в Південній Пальмірі з’явився Одеський кадетський корпус.

За 118 років існування назва та напрямок військового закладу змінювались декілька разів, але бібліотека завжди задовільняла інформаційні потреби.

БібліотекаБібліотекаСьогодні фонди бібліотеки складають майже 285 тисяч примірників.Це навчальна література з військово-технічної, тактичної, загальновійськової, гуманітарної підготовки та наукова література. Гордістю бібліотеки Військової академії можна вважати багатий фонд художньої літератури.

Пріоритети діяльності та напрямки розвитку бібліотеки Військової академії, ґрунтуються на «Концепції якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року)», де відзначено, що сталий розвиток демократичного громадянського суспільства, дотримання прав і свобод людини неможливі без сучасних бібліотек, які мають потужний потенціал для консолідації суспільства і спрямування його на дотримання європейських цінностей, інтеграцію України у Європейське співтовариство, для підвищення якості життя, рівного доступу до інформації, знаньі культурногонадбання.

Основними напрямами діяльності та напрямки розвитку бібліотеки академії є:

якісне здійснення бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування читачів усіх категорій;
сприяння засобами і формами бібліотечної роботи підвищенню бойової готовності, зміцненню військової дисципліни, наукової, навчально-педагогічної та виробничої діяльності всіх підрозділів академії;
інформаційне забезпечення навчального процесу академії, інформаційно-бібліографічне супроводження наукових досліджень професорсько-викладацького складу, наукової діяльності курсантів;
подальший розвиток автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи на базі програмного забезпечення UniLib,
просвітницько-виховна робота серед курсантів академії;
БібліотекаБібліотекапідвищення соціальної ролі читання, формування інформаційної і технологічної грамотності, що сприятиме підвищенню якості життя особи і громади.
розроблення та впроваджування інноваційних форм промоції читання –створення ефективної програми інформування читачів про літературу та популяризацію читання.

Атмосфера в бібліотеці академії завжди затишна, спокійна, миролюбна, тому що там працюють: доброзичливі, уважні, комунікабельні, працелюбні жінки-бібліотекарі. Вони є хранителями бібліотечних цінностей, які, маючи багаторічний досвід, багаті знання, вміння спілкування з читачами, завжди допоможуть, підскажуть, порадять. Професіоналізм, відданість справі, новаторство, ентузіазм – головне в роботі бібліотекарей. Велика, світла, затишна читальна зала завжди відкрита для читачів.Бібліотека у своїй діяльності співпрацює з Вченої Радої Військової академії, науковим центром, факультетами, відділами, кафедрами та іншими структурними підрозділами Військової академії.

Бібліотека Військової академії є універсальною військовою бібліотекою, як за характером діяльності прирівнюється до наукової військової бібліотеки.

Фонд бібліотеки складає понад 285 тисяч примірників, з яких:
Навчальна література – 204 038  
БібліотекаНаукова література – 25 010
Художня література – 53 239.

У грудні 2016 року у бібліотеці встановлена Автоматизована інформаційна бібліотечна система на базі програмного забезпечення Unilib та розпочато створення електронного каталогу бібліотеки.

У бібліотеці розпочате створення Фонду рідкісної книги, для чого із загального фонду відібрано 512 примірників (цей процес продовжується), з яких: книги 40-50 років ХХ століття – 418 примірників; книги 20-30 років ХХ століття – 94 прим.Серед них: літератури з військової тематики: 70 примірників.

БібліотекаОдним із напрямків роботи бібліотеки є Виставкова діяльність бібліотеки, тобто протягом навчального року у бібліотеці працює: 15 постійно діючих виставок у читальній залі бібліотеки; 76 виставок до знаменних та пам’ятних дат; виставки до проведення науково-практичних конференцій у Військової академії.

Для забезпечення освітнього процесу бібліотека отримує 88 найменувань періодичних видань (за замовленнями кафедр та підрозділів Військової академії).

В бібліотеці створюються необхідні умови для самостійної підготовки курсантів, викадачів, наукових співробітників та працівників академії. інформаційним ресурсом бібліотеки користується 2900 читачів, до їх послуг величезна читальна зала на 106 місць, абонемент.

Велика, світла, затишна читальна зала завжди відкрита для читачів.

Щиро запрошуємо в бібліотеку Військової академії (м. Одеса)!

У бібліотеці працюють:

Завідувач бібліотекою:
ПАВЕЛКО ІРИНА ІВАНІВНА
Бібліотекарі:
ПІГУЛЕВСЬКА ІННА ВІКТОРІВНА
ГИЛЬОВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
ПЕЛІН ТЕТЯНА ЮРІЇВНА
МАСЛІЙ ІРИНА ПЕТРІВНА
КОЗЛОВА ІРИНА ДМИТРІВНА
бібліограф:
КОЗАЧІНСЬКА ТЕТЯНА ВАСИЛІЇВНА
Адміністратор бібліотечних систем:
ГРОЗДЯ ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА
ОСИПЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
 

Розклад роботи:

понеділок, вівторк, середа, четвер, п’ятниця: – 08.30-18.30 
субота: – 08.30-14.30
неділя: – вихідний
 

 

 

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі