Мова освітнього процесу

У Військовій академії (м. Одеса) мовою освітнього процесу є державна мова. Усі види занять та виховні заходи освітнього процесу, спілкування військовослужбовців та працівників закладу вищої освіти, оформлення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу здійснюється українською мовою.

Здобувачі вищої освіти відповідно до освітньо-професійних програм вивчають іноземну мову професійного спілкування (англійську).

Здобувачі вищої освіти за спеціальностями: «Управління діями підрозділів військової розвідки» та «Управління діями підрозділів спеціального призначення» вивчають дві іноземні мови (англійська – основна та французька, німецька, румунська – друга іноземна мова). Цю діяльність забезпечують кафедри іноземних мов Військової академії. Крім того в Академії функціонують курси іноземних мов (англійська) для інтенсивного вивчення англійської мови військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил України.

Науково-педагогічні працівники кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін виховують у здобувачів вищої освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей держави.

В Академії здійснюються окремі заходи виховної роботи, присвячені популяризації української мови в освітньому середовищі.

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі