Кафедра бойового застосування технічних засобів розвідки

Кафедра бойового застосування технічних засобів розвідки Військової академії створена у листопаді 2016 року.

Кафедра бойового застосування технічних засобів розвідки факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та спеціального призначення здійснює підготовку фахівців розвідки.

Головні завдання кафедри:

- підготовка офіцера, який знає будову, форми та способи бойового застосування технічних засобів розвідки, що знаходяться на озброєнні підрозділів розвідки та володіє основними способами протидії технічним засобам розвідки противника;

- забезпечення належної фахової підготовки з питань теорії і практики бойового застосування технічних засобів розвідки з урахуванням досвіду збройних конфліктів;

- проведення занять та тренувань з курсантами;

- формування у тих хто навчається, високих організаторських здібностей, здатності підтримувати високу боєздатність підрозділів,

- виховання офіцерів з твердою командирською волею, ініціативою та самостійністю;

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

Науково-педагогічні працівники кафедри викладають дисципліни, що формують фахівця розвідки з питань теорії і практики бойового застосування технічних засобів розвідки та протидії технічним засобам розвідки противника.

Структура кафедри:

Штатна чисельність кафедри забезпечує викладання визначених дисциплін на високому методичному рівні. Науково-педагогічні працівники кафедри постійно працюють над підвищенням свого науково-методичного рівня. Більшість НПП є здобувачами наукових ступенів доктора наук та доктора філософії.

Навчально-матеріальна база кафедри:

Для підготовки курсантів в виділених приміщеннях розгорнуто 4 спеціалізованих навчальних аудиторії. За своєю ємністю кожне з обладнаних приміщень забезпечують проведення занять з групою у кількості 30 осіб.

На кафедрі розгорнуто спеціалізовані аудиторії:

- клас оптичних та оптикоелектронних засобів;
- клас розвідувально-сигналізаційної апаратури;
- клас радіолокаційних приладів;
- клас спеціальних засобів зв’язку;

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі